• title


ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประชุม / สัมมนาวิชาการ
รางวัล "SEAMEO-JASPER Research Award ประจำปี 2556"

สร้างเมื่อ 25 มิถุนายน 2556

จำนวนผู้เข้าชม 3671 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านทรัพยากรมนษย์

สร้างเมื่อ 25 มิถุนายน 2556

จำนวนผู้เข้าชม 3438 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

สร้างเมื่อ 25 มิถุนายน 2556

จำนวนผู้เข้าชม 3446 ครั้ง

กิจกรรม
LIT - ประกาศรับสมัครงานด่วน !! ตำแหน่งประชาสัมพันธ์และแนะแนว 2 ตำแหน่ง ประกาศรับสมัครงาน วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ------------------------------------------------- รับสมัครงานด่วน จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ 1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และแนะแนว จำนวน 2 ตำแหน่ง ลั

สร้างเมื่อ จันทร์ที่ 03 ตุลาคม พ.ศ. 2559

จำนวนผู้เข้าชม 78 ครั้ง

LIT-จัดสัมมนาเชิงธุรกิจ "เส้นทางรวยด้วย2มือ ตอน ปลุกฝันปั้นธุรกิจ" คณะพาณิชยศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง จัดสัมมนาเชิงธุรกิจ เรื่อง...เส้นทางรวยด้วย 2 มือ ตอน.ปลุกฝันปั้นธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากคุณวิศรุต ต. ประยูร ธุรกิจร้านไอหย่าปังนม และ คุณ

สร้างเมื่อ จันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559

จำนวนผู้เข้าชม 84 ครั้ง

LIT-ต้อนรับคณะผู้จัดตั้งชมรมเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง และผู้เข้ารับการอบรม e-Museum วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง นำโดยอาจารย์อนุกูล ศิริพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านศิลปวัฒนธรรม ร่วมต้อนรับคณะผู้จัดตั้งชมรมเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง และผู้เข้ารับการอบรม e-Museum โดย สวทช.ภาคเหน

สร้างเมื่อ จันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559

จำนวนผู้เข้าชม 87 ครั้ง

LIT - ประกาศรับสมัครงานด่วน ประกาศรับสมัครงาน วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ------------------------------------------------- รับสมัครงานด่วน  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรปริญญาโท MBA และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 

สร้างเมื่อ ศุกร์ที่ 09 กันยายน พ.ศ. 2559

จำนวนผู้เข้าชม 192 ครั้ง

LIT - ร่วมงาน "กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 3" งานประชาสัมพันธ์และแนะแนว งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา และตัวแทนนักศึกษา วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง เข้าร่วมงาน "กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 3" เนื่องในวโรกาส มหามงคลพิเศษ พร

สร้างเมื่อ อังคารที่ 06 กันยายน พ.ศ. 2559

จำนวนผู้เข้าชม 155 ครั้ง

×

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง Lampang Inter-Tech College (LIT)
173/1 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
เบอร์โทรศัพท์ 054-811603, 054-811604, 054-811610, 054-811606 Fax 054-811602
พัฒนาโดย หน่วยงานสารสนเทศและเทคโนโลยี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง