ตามไปดู 3 สถานที่ฝึกอบรมอาชีพที่สำคัญในจังหวัดลำปาง


ศูนย์ฝึกอาชีพ อบรมอาชีพ ในจังหวัดลำปาง
วันนี้เราจะมาแนะนำศูนย์ฝึกอาชีพในจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคเหนือของเรานี่เอง สำหรับผู้ที่สนใจต้องการหาสถานที่อบรมอาชีพเสริม ก็สามารถเลือกเรียนได้ตามข้อมูลที่แนะนำได้เลยครับ

1. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง
สำหรับผู้ที่ต้องการฝึกอาชีพ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง ก็จะมีหลักสูตรให้เลือกดังนี้ครับ
• ฝึกอาชีพเพื่อเตรียมเข้าทำงาน
• ฝึกอาชีพเพื่อยกระดับฝีมือแรงงาน
• ฝึกอาชีพเสริม
สถานที่ตั้ง
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง ตั้งอยู่ที่ ถนน ลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ 0-5435-6681-3 โทรสาร 0-5435-6680
เว็บไซต์ติดต่อ: http://home.dsd.go.th/lampang/

2. ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
ณ ศูนย์แห่งนี้ จะมีการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นหลากหลายวิชาครับ เช่น สาขานวดแผนไทย สาขาการตัดเย็บเสื้อผ้า สาขาช่างเสริมสวย-ช่างตัดผมชาย สาขาการโภชนาการ อื่นๆ สำหรับผู้ที่สนใจอยากไปเรียนฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น สามารถติดต่อได้ตามนี้ครับ
สถานที่ตั้ง
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ จังหวัดลำปาง เลขที่ 140 หมู่ 6 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ 054-829734-5 โทรสาร 054-829735
เว็บไซต์ติดต่อ: http://www.northernwomen.go.th/

3.วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
เป็นสถานศึกษาที่เปิดหลักสูตรฝึกอาชีพเสริมให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจต้องหาความรู้และเพิ่มทักษะทางด้านวิชาชีพ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 551 หมู่ 1 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-821567 โทรสาร 054-821568
เว็บไซต์ติดต่อ: http://www.lampangpoly.ac.th/

ข้อมูลจาก: เว็บไซต์ educate-career
educate-career.blogspot.com

Scroll Up