ติดต่อศูนย์นอกที่ตั้ง

Google Maps

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
ศูนย์นอกที่ตั้งกรุงเทพมหานคร

เลขที่ 18 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 41
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ 02 434 6155
โทรศัพท์มือถือ 096 912 6741

Scroll Up