ระดับปริญญาโท

ขั้นตอนการสมัครเรียน

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ภาคปกติ และภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สามารถสมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง หรือ สมัครผ่านแบบฟอร์มสำรองการสมัครเรียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร

สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัย

  • กรอกใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ LIT
  • ยื่นเอกสารสมัครเรียน

สมัครผ่านแบบฟอร์มสำรองการสมัครเรียน

  • กรอกข้อมูลตามรายการที่ระบุไว้
  • รอการติดต่อกลับจากวิทยาลัย
  • นัดหมายยื่นเอกสารสมัครเรียน
Scroll Up