แบบฟอร์มใบสมัครเรียน-ระดับปริญญาตรี

แบบฟอร์มใบสมัครเรียน

 

สาขาที่สนใจสมัครเรียน

ขอกู้ กยศ.ขอกู้ กรอ.

ข้อมูลผู้สมัครเรียน

 

ที่อยู่ปัจจุบัน/ข้อมูลการติดต่อ

 

ข้อมูลวุฒิการศึกษา

 

อัพโหลดไฟล์เอกสาร

รูปภาพผู้สมัคร
บัตรประชาชน


ทะเบียนบ้าน นศ.
วุฒิการศึกษา


ทะเบียนบ้านบิดา
ทะเบียนบ้านมารดา


ทะเบียนบ้านผู้ปกครองแบบฟอร์มใบสมัครเรียน

 

สาขาที่สนใจสมัครเรียน

ขอกู้ กยศ.ขอกู้ กรอ.

ข้อมูลผู้สมัครเรียน

 

ที่อยู่ปัจจุบัน/ข้อมูลการติดต่อ

 

ข้อมูลวุฒิการศึกษา

 

อัพโหลดไฟล์เอกสาร

รูปภาพผู้สมัคร
บัตรประชาชน


ทะเบียนบ้าน นศ.
วุฒิการศึกษา


ทะเบียนบ้านบิดา
ทะเบียนบ้านมารดา


ทะเบียนบ้านผู้ปกครองสำหรับผู้ที่ต้องการเขียนใบสมัครเอง แล้วนำมายื่นที่วิทยาลัย ฯ พร้อมเอกสารการสมัครเรียน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครเรียนได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้นะคะ

ใบสมัคร "ทุนบัณฑิตพรีเมี่ยม" วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยค่ะ

Scroll Up