แบบฟอร์มใบสมัครเรียน-ระดับปริญญาตรี

แบบฟอร์มใบสมัครเรียน

   

  สาขาที่สนใจสมัครเรียน

  ขอกู้ กยศ.ขอกู้ กรอ.

  ข้อมูลผู้สมัครเรียน

   

  ที่อยู่ปัจจุบัน/ข้อมูลการติดต่อ

   

  ข้อมูลวุฒิการศึกษา

   

  อัพโหลดไฟล์เอกสาร

  รูปภาพผู้สมัคร
  บัตรประชาชน


  ทะเบียนบ้าน นศ.
  วุฒิการศึกษา


  ทะเบียนบ้านบิดา
  ทะเบียนบ้านมารดา


  ทะเบียนบ้านผู้ปกครอง  แบบฟอร์มใบสมัครเรียน

    

   สาขาที่สนใจสมัครเรียน

   ขอกู้ กยศ.ขอกู้ กรอ.

   ข้อมูลผู้สมัครเรียน

    

   ที่อยู่ปัจจุบัน/ข้อมูลการติดต่อ

    

   ข้อมูลวุฒิการศึกษา

    

   อัพโหลดไฟล์เอกสาร

   รูปภาพผู้สมัคร
   บัตรประชาชน


   ทะเบียนบ้าน นศ.
   วุฒิการศึกษา


   ทะเบียนบ้านบิดา
   ทะเบียนบ้านมารดา


   ทะเบียนบ้านผู้ปกครอง   สำหรับผู้ที่ต้องการเขียนใบสมัครเอง แล้วนำมายื่นที่วิทยาลัย ฯ พร้อมเอกสารการสมัครเรียน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครเรียนได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้นะคะ

   ใบสมัคร "ทุนบัณฑิตพรีเมี่ยม" วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยค่ะ

   Scroll Up