ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะอาจารย์และนักศึกษาร่วมกิจกรรม “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6”

คณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง LIT ร่วมกันบริจาคโลหิตภายใต้กิจกรรม “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6” 👏

รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE Teen Dancercise Lampang championship 2562

นักศึกษาวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ชื่อทีมบ้านเต้น ได้รางวัลชนะเสิศจากการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE Teen Dancercise Lampang Championship 2562 รุ่น Teenage รอบจังหวัดลำปาง เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีร่วมจัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเอง

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ร่วมจัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเองระดับคณะและซักซ้อมความเข้าใจเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะต่อไป

1 2 3 8
Scroll Up