ข่าวประชาสัมพันธ์

Young TH Leader & Innovator’s Club นวัตกรรมเพื่อสังคม บทบาทสำคัญของผู้นำเยาวชนยุคใหม่

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ได้ส่งนายชลธี ศรีแก้ว ประธานนักศึกษา ตัวแทนวิทยาลัยฯเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Young TH Leader & Innovator’s Club นวัตกรรมเพื่อสังคม บทบาทสำคัญของผู้นำเยาวชนยุคใหม่

อบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ หัวข้อ “การอัพเดทมาตรฐานบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2563 ที่มีผลบังคับใช้ในปี 2564”

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง จัดอบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ หัวข้อ “การอัพเดทมาตรฐานบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2563 ที่มีผลบังคับใช้ในปี 2564”

ปฏิทินการเรียนและการฝึกงานนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินการเรียนและการฝึกงานนักศึกษา ปีการ­­­­­ศึกษา 2563
วันพุธ ที่  24  มิถุนายน  2563                   
– นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน เข้าหอพัก
– ซื้อชุดแต่งกาย/เสื้อกิจกรรม วิทยาลัยฯ ณ ห้องการเงิน
รายงานตัวและปฐมนิเทศ วันที่ 25-26 มิถุนายน 2563
วันพฤหัสบดี ที่  25  มิถุนายน  2563
08.00 – 09.00 น.
– นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษา
– ลงทะเบียน ถ่ายรูปติดบัตรนักศึกษา
09.00 – 12.00 น.
– ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 63
– อธิการบดีกล่าวต้อนรับ และให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่   
– แนะนำผู้บริหาร คณาจารย์
– แนะนำสโมสรนักศึกษา และเสวนาการใช้ชีวิตในการเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ร้าน 7-11 จากตัวแทนรุ่นพี่
12.00 – 13.00 น.
– พักรับประทานอาหารกลางวัน     
13.00 – 16.00 น.
– กิจกรรมสานสัมพันธ์ รุ่นพี่/รุ่นน้อง LIT จำนวน 10 ฐาน
วันศุกร์ ที่  26  มิถุนายน   2563
09.00 – 12.00 น.
– กิจกรรม Freshy’63 จำนวน 10 กลุ่ม
12.00 – 13.00 น.
– พักรับประทานอาหารกลางวัน     
13.00 – 15.00 น.
– ประกวด ดาว-เดือน Freshy’63 LIT กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
16.00 น.
– พิธีบายศรีสู่ขวัญ
หมายเหตุ : นักศึกษาต้องเตรียมเงินสำหรับค่าเครื่องแต่งกาย และเสื้อกิจกรรม

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 (English Speech Competition 2020)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ของ #วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 (English Speech Competition 2020) ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ ที่ผ่านมา

1 2 3 10
Scroll Up