ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 5 (ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน)

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รับสมัครอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 5 (ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน)

เปิดบ้านต้อนรับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีสิบสองปันนา

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ พรนิมิตร อธิการบดี ได้ต้อนรับคณะอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีสิบสองปันนา
มาเยี่ยมชมวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ศูนย์กรุงเทพ และพบกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนพร้อมทั้งพบผู้บริหาร และคณาจารย์

1 2 3 6
Scroll Up