ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าฝึกอบรม มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 6 ภาษาจีน-อังกฤษ

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าฝึกอบรม!! มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 6 (ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน)

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา2562 สายสัมพันธ์ช่อราชพฤกษ์ ครั้งที่ 16

กำหนดการจัดอบรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562“บัณฑิตพรีเมี่ยม วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง รุ่นที่ 1”27 พฤษภาคม 2562ณ สถาบันศูนย์การศึกษาปัญญาภิวัฒน์ลำปาง

ขอเชิญมหาบัณฑิตและบัณฑิตทุกท่านเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิต

ขอเชิญมหาบัณฑิตและบัณฑิตทุกท่านเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม ดร.นิมิตร จิวะสันติการ โดยประธานในพิธี ดร.สุชาติ เมืองแก้ว นายกสภาวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

1 2 3 7
Scroll Up