แบบฟอร์มสำรองที่นั่งเรียนระดับ ป.ตรี – ป.โท

previous arrow
next arrow
Slider

เรียนที่วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

คือ... ความสำเร็จที่คุณกำหนดได้

เรียนอบอุ่น อยู่ใกล้บ้าน เรียบจบแล้วมีงานทำ 100%

เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพ โดยคณาจารย์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

หนึ่งเดียวในลำปาง เรียนหลักสูตรนานาชาติเพื่อก้าวสู่สากล

แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ กับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

ผู้เรียนระดับ ป.ตรี จะได้รับวุฒิการศึกษา 2 ระดับ (ปวส. - ป.ตรี)

กำลังเปิดรับนักศึกษา ปี 2562

เลือกศึกษาในหลักสูตรการเรียนที่เหมาะสมกับคุณ โดยการสำรองที่นั่งเรียนด้านล่างนี้สิทธิพิเศษจะส่งตรงไปถึงคุณทันที

Scroll Up