ความภูมิใจของวิทยาลัย

previous arrow
next arrow
Slider

ความภูมิใจของวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง (Lampang Inter-Tech College : LIT) มุ่งมั่นพัฒนาสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความเป็นเลิศในทุกมิติ และเป็นหนึ่งในสถานศึกษาเอกชนชั้นนำของจังหวัดลำปาง ในการผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีศักยภาพ เต็มเปี่ยมด้วยทักษะและความคิดสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากการศึกษาไปใช้ในโลกการทำงานที่แท้จริง ปัจจุบันทางสถาบันมี 2 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง และ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ศูนย์กรุงเทพฯ ดำเนินการจัดการศึกษาที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.จักรพันธ์ พรนิมิตร ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

ทางวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ได้ลงนามความร่วมมือ (Memorandum of Understanding) กับสถาบันการศึกษาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศเกาหลี ด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและภาษา รวมทั้งการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านวิชาการ ดังนี้

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

  • มหาวิทยาลัยชนชาติแห่งยูนนาน เมืองคุณหมิง มณฑลยูนนาน (Yunnan Nationalities University, Kunming Yunnan)
  • วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีสิบสองปันนา เมืองเชียงรุ้ง มณฑลยูนนาน (Xishuangbanna Vocational and Technical Institute, Jinghong Yunnan)
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกุ้ยหลิน เมืองกุ้ยหลิน มณฑลกวางสี (Guilin University of Technology, Guilin Guangxi)
  • วิทยาลัยเฮ็อโจว เมืองเฮ็อโจว มณฑลกวางสี (Hezhou College, Hezhou Guangxi)
  • วิทยาลัยครูยู้วหลิน เมืองหยู้วหลิน มณฑลกวางสี (Yulin Normal University, Yulin Guanxi)
  • สถาบันการท่องเที่ยวกุ้ยหลิน เมืองกุ้ยหลิน มณฑลกวางสี (Guilin Institute of Tourism, Guilin Guangxi)
  • วิทยาลัยการจัดการโบ๋เหวิน เมืองกุ้ยหลิน มณฑลกวางสี (Bowen College of Management, Guilin Guangxi)
  • มหาวิทยาลัยการเงินและเศรษฐกิจแห่งยูนนาน เมืองคุณหมิง มณฑลยูนนาน (Yunnan University of Finance and Economics, Kunming Yunnan)

ประเทศเกาหลีใต้

  • วิทยาลัยมิยองจิ (Myongji College South Korea)

เราไม่มีวันที่จะหยุดยั้งการพัฒนาด้านการศึกษา เพื่อให้ลูกหลานของชาวจังหวัดลำปาง และจังหวัดในภาคเหนือใกล้เคียง ได้ศึกษาในสถานศึกษาชั้นนำที่มีคุณภาพ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาไม่สูง ดังคำขวัญในการทำงานของเรา "เรียนอบอุ่น อยู่ใกล้บ้าน จบแล้วมีงานทำ"

ดูรายละเอียดการสมัครเรียนได้ที่นี่

Scroll Up