ติดต่อวิทยาลัย

Google Maps

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง LIT

เลขที่ 173/1 ถนนพหลโยธิน
ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง
จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ 054 811 603
โทรสาร 054 811 602
อีเมล info@lit.ac.th

Scroll Up