Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

Events for มิถุนายน 2018

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
28
29
30
31
1
2
3
4

ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 (นักศึกษาตั้งแต่รหัส 59 ลงมา)

5

ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 (นักศึกษาตั้งแต่รหัส 59 ลงมา)

6

ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 (นักศึกษาตั้งแต่รหัส 59 ลงมา)

7

ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 (นักศึกษาตั้งแต่รหัส 59 ลงมา)

8

ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 (นักศึกษาตั้งแต่รหัส 59 ลงมา)

9
10
11

วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2561

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ทุกหลักสูตร

เพิ่ม – ถอน รายวิชา (ไม่ติด W)

12

เพิ่ม – ถอน รายวิชา (ไม่ติด W)

ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2561 ล่าช้าเกินกำหนด

แจ้งกำหนดการรักษาสภาพนักศึกษา

13

เพิ่ม – ถอน รายวิชา (ไม่ติด W)

ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2561 ล่าช้าเกินกำหนด

แจ้งกำหนดการรักษาสภาพนักศึกษา

14

เพิ่ม – ถอน รายวิชา (ไม่ติด W)

ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2561 ล่าช้าเกินกำหนด

แจ้งกำหนดการรักษาสภาพนักศึกษา

15

เพิ่ม – ถอน รายวิชา (ไม่ติด W)

ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2561 ล่าช้าเกินกำหนด

แจ้งกำหนดการรักษาสภาพนักศึกษา

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
+ Export Events
Scroll Up