LIT Admin

การลงทะเบียนเรียนรอบแรก ปีการศึกษา 2560

บรรยากาศ ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 ณ ลานประชาสัมพันธ์ LIT 2004 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง (LIT) กำหนดจัดการลงทะเบียนเรียน (รอบแรก) ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาทุน และ นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเรียน 50 คน แรก จัดให้มีการลงทะเบียนเรียน (วิชาหลัก) บางส่วนของภาคเรียนที่ 1/2560

ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2559

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง พร้อมหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดลำปาง ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

คุณแม่ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2559

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาส ๑๒ สิงหามหาราชินี โดยได้รับเกียรติจากคุณแม่อุราพร ช่วยพิทักษ์ คุณแม่ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2559

1 11 12 13 14 15 18
Scroll Up