LIT Admin

ประกวดสุนทรพจน์ เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่16

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยมีนางสาวปฏิมาภรณ์ สุภา และ นางสาวญาสุมินทร์ อินต๊ะ เป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่16 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ ในหัวข้อ “ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ช่วยพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน” เมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมโอฬาร มหาวิทยาลัยราภัฏลำปาง

จุดเทียนชัยถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี 2558

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหา มหาราชินี

กิจกรรมทำบุญฟังธรรมประเพณีเข้าพรรษา 2558

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางจัดกิจกรรมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำบุญหล่อเทียนพรรษา ตักบาตรพระ ๑๐๘

กิจกรรมพิธีวางพวงมาลาแด่ รัชกาลที่ 7

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประเพณีสระเกล้าดำหัวผู้บริหาร ประจำปี 2558

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ร่วมกับโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี จัดประเพณีสระเกล้าดำหัวคณะผู้บริหาร ดร.นิมิตร จิวะสันติการ อธิการบดีผู้ก่อตั้ง LCCT & LIT อาจารย์สุธีรา จิวะสันติการ และคณาจารย์อาวุโส ประจำปี ๒๕๕๘

1 11 12 13 14 15
Scroll Up