Young TH Leader & Innovator’s Club นวัตกรรมเพื่อสังคม บทบาทสำคัญของผู้นำเยาวชนยุคใหม่

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ได้ส่งนายชลธี ศรีแก้ว ประธานนักศึกษา ตัวแทนวิทยาลัยฯเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Young TH Leader & Innovator’s Club นวัตกรรมเพื่อสังคม บทบาทสำคัญของผู้นำเยาวชนยุคใหม่

ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2563 ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ และโรงแรมสวนดุสิตเพลส

#Tel: 054 811 1603
#Fanpage: วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

#สมัครเรียนปริญญาตรี #LIT
#วันแรกที่เรียนคือวันแรกที่มีงานทำ

ติดตามรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

Scroll Up