อบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ หัวข้อ “การอัพเดทมาตรฐานบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2563 ที่มีผลบังคับใช้ในปี 2564”

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง จัดอบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ หัวข้อ “การอัพเดทมาตรฐานบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2563 ที่มีผลบังคับใช้ในปี  2564” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพให้กับผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 08.15 – 17.00 น ณ ห้องประชุม Auditorium วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์ 081 289 4422

#Tel: 054 811 1603
#Fanpage: วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

#สมัครเรียนปริญญาตรี #LIT
#วันแรกที่เรียนคือวันแรกที่มีงานทำ

ติดตามรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

Scroll Up