การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 7

ข่าวดีสำหรับผู้สนใจเข้าฝึกอบรม #หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป_รุ่นที่_7 โดยมีให้เลือกถึง 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาอินโดนีเซีย

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง LIT สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในจังหวัดลำปาง กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจหลักสูตร มัคคุเทศก์ทั่วไป ซึ่งทางวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการมาเป็นรุ่นที่ 7 ในปี 2564 นี้

#รายละเอียดหลักสูตร
- วันสอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-16.00 น.
- สถานที่ ศูนย์เชียงใหม่ โรงแรม The Kannas จังหวัดเชียงใหม่

#ค่าลงทะเบียนเรียน
- ค่าสมัครสอบ 500 บาท
- ค่าลงทะเบียนเรียน 43,000 บาท ทุกภาษา
**ผู้สนใจสามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องการเงิน วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ชั้น 1
**ผู้สนใจสามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียนผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเขลางค์นคร
- เลขที่บัญชี 552-0-32120-5
- ชื่อบัญชี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง หลักสูตรมัคคุเทศก์

#หลักฐานการสมัครฝึกอบรม
- รูปถ่าย (ใส่สูท) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 ใบ
- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ใบ
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ใบ
- สำเนาวุฒิบัตร จำนวน 3 ใบ
- สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
- กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศให้แนบสำเนาใบเทียบวุฒิการศึกษาจาก ก.พ. หรือ กระทรวงศึกษาธิการ มาให้เรียบร้อยในวันสมัคร
- ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ใบ
- สำเนาเอกสารอื่น ๆ ของผู้สมัคร (ถ้ามี)
#สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
- โทรศัพท์ 097-923-2948, 088-767-7082, 088-252-9987
- สามารถสอบถามได้ที่วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ในวันเวลาราชการ

#Tel: 054 811 1603
#Fanpage: วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

#สมัครเรียนปริญญาตรี #LIT
#วันแรกที่เรียนคือวันแรกที่มีงานทำ

ติดตามรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

Scroll Up