ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวด Cultural and Wisdom Talent 2017

เมื่อวันพุูธที่ 15 มีนาคม 2560 คณะบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์จันทร์ขาว สายแปลง พร้อมด้วย อาจารย์สุวภี กลีบบัว และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง LIT เข้าร่วมสัมมนา “การประกวดผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมและภูมิปัญญา Cultural and Wisdom Talent 2017

การลงทะเบียนเรียนรอบแรก ปีการศึกษา 2560

บรรยากาศ ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 ณ ลานประชาสัมพันธ์ LIT 2004 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง (LIT) กำหนดจัดการลงทะเบียนเรียน (รอบแรก) ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาทุน และ นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเรียน 50 คน แรก จัดให้มีการลงทะเบียนเรียน (วิชาหลัก) บางส่วนของภาคเรียนที่ 1/2560

ประกวดสุนทรพจน์ เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่16

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยมีนางสาวปฏิมาภรณ์ สุภา และ นางสาวญาสุมินทร์ อินต๊ะ เป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่16 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ ในหัวข้อ “ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ช่วยพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน” เมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมโอฬาร มหาวิทยาลัยราภัฏลำปาง

1 7 8 9 10
Scroll Up