ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวด Cultural and Wisdom Talent 2017

เมื่อวันพุูธที่ 15 มีนาคม 2560 คณะบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์จันทร์ขาว สายแปลง พร้อมด้วย อาจารย์สุวภี กลีบบัว และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง LIT เข้าร่วมสัมมนา “การประกวดผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมและภูมิปัญญา Cultural and Wisdom Talent 2017

1 4 5 6 7
Scroll Up