กิจกรรมวิทยาลัย

โครงการสัมมนาการฝึกงานและศึกษาต่อต่างประเทศ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ #จัดโครงการสัมมนาการฝึกงานและศึกษาต่อต่างประเทศ Seminar on “Internship and study abroad ”

การประชุมเตรียมความพร้อมรับการพิจารณารับรองวิทยฐานะ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ผศ.ดร.จักรพันธ์ พรนิมิตร อธิการบดีวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง (LIT) และคณะผู้บริหารวิทยาลัย ประชุมคณาจารย์

พิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าป่า ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ร่วมกิจกรรมเทศกาลเข้าพรรษา ปี2562 ได้จัดกิจกรรมการทำขนมเทียน ทำบุญต้นผ้าป่า พร้อมกันร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าป่า

1 2 3 4 14
Scroll Up