กิจกรรมวิทยาลัย

ฮอร์โมนวัยร้อนรุ่ม ตอน จะรักหรือจะเซ็กส์

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมสัมมนา หัวข้อ “ฮอร์โมนวัยร้อนรุ่ม ตอน จะรักหรือจะเซ็กส์” วันศุกร์ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.นิมิตร จิวะสันติการ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุข จ.ลำปาง โดยมี วัยร้อนรุ่ม จากหลายสถาบัน ในจังหวัดลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ร่วมถวายพระพรแด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 2555

ร่วมถวายพระพรแด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2555 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมทั้งจังหวัดลำปาง

1 13 14 15
Scroll Up