กิจกรรมวิทยาลัย

กิจกรรมทำบุญฟังธรรมประเพณีเข้าพรรษา 2558

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางจัดกิจกรรมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำบุญหล่อเทียนพรรษา ตักบาตรพระ ๑๐๘

กิจกรรมพิธีวางพวงมาลาแด่ รัชกาลที่ 7

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประเพณีสระเกล้าดำหัวผู้บริหาร ประจำปี 2558

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ร่วมกับโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี จัดประเพณีสระเกล้าดำหัวคณะผู้บริหาร ดร.นิมิตร จิวะสันติการ อธิการบดีผู้ก่อตั้ง LCCT & LIT อาจารย์สุธีรา จิวะสันติการ และคณาจารย์อาวุโส ประจำปี ๒๕๕๘

พิธีประสาทปริญญาบัตร LIT ปีการศึกษา 2557

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตร และได้ให้เกียรติเข้าร่วมขบวนบัณฑิตเมืองรถม้า โดยนำขบวน มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาบัณฑิต และบัณฑิตวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง เข้าสู่พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2558

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ร่วมกับโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป สามเณร ๔๕ รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิมิตร จิวะสันติการ อธิการบดีผู้ก่อตั้ง LIT & LCCT เป็นประธานในพิธี ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ลานปาล์มคอร์ท วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

1 12 13 14 15
Scroll Up