กิจกรรมวิทยาลัย

คุณแม่ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2559

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาส ๑๒ สิงหามหาราชินี โดยได้รับเกียรติจากคุณแม่อุราพร ช่วยพิทักษ์ คุณแม่ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2559

LIT จัดกิจกรรมทำบุญวันเข้าพรรษา 2559

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อสืบสานประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมฟังเทศน์ในเทศกาลเข้าพรรษา โดยหลวงพ่อสมาน เจ้าอาวาสวัดศรีปงชัย กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ใส่บาตรพระ ๑๐๘ กิจกรรมสาธิตการทำขนมเทียน และกวนข้าวมธุปายาส (กวนข้าวทิพย์) โดยกลุ่มแม่บ้านชุมชนวัดปงสนุกเหนือ และจะมีพิธีถวายผ้าป่า เทียนพรรษา พร้อมเครื่องไทยธรรมแก่วัดย่าเป้า ระหว่างวันที่ 14 -15 กรกฎาคม 2559 ณ ลานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

หนึ่งในสยาม พิธีประสาทปริญญาบัตร 2558

หนึ่งในสยาม ขบวนรถม้าเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ได้รับเกียรติจาก ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เข้าร่วมขบวนบัณฑิตและมหาบัณฑิตเมืองรถม้า โดยนำขบวนบัณฑิต และมหาบัณฑิตวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง จากข่วงนคร (ห้าแยกหอนาฬิกา) เข้าสู่พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุม ดร.นิมิตร จิวะสันติการ

LIT จัดกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศ 2559

สำนักอธิการบดี งานกิจการนักศึกษาได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีจบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการชี้แนะแนวทางหลังจากที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษาและเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในเรื่องความสำคัญของการเตรียมความพร้อมก่อนสมัครงานให้กับนักศึกษา

1 10 11 12 13 14 15
Scroll Up