กิจกรรมคณะพาณิชยศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ

กิจกรรมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์

นักศึกษาสาขาวิชาบัญชี คณะวิทยาการจัดการร่วมกับนักศึกษาวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางได้ร่วมทำกิจกรรมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์
เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ อาคารวิทยาการจัดการ(ตึก36) มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

เปิดบ้านต้อนรับวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนา

คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนา จ.เชียงใหม่เข้าเยี่ยมชม คณะบริหารธุรกิจ LIT
28 สิงหาคม 2558

1 2 3
Scroll Up