กิจกรรมคณะพาณิชยศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ

โครงการสัมมนาการฝึกงานและศึกษาต่อต่างประเทศ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ #จัดโครงการสัมมนาการฝึกงานและศึกษาต่อต่างประเทศ Seminar on “Internship and study abroad ”

บัณฑิตพรีเมี่ยม เข้าร่วมอบรมการเตรียมความพร้อมสู่ประสบการณ์

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นักศึกษา บัณฑิตพรีเมี่ยม เข้าร่วมอบรมการเตรียมความพร้อมสู่ประสบการณ์ หลักสูตรมาตรฐานพนักงานร้าน ณ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ลำปาง

1 2
Scroll Up