กิจกรรมคณะพาณิชยศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ

กิจกรรมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์

นักศึกษาสาขาวิชาบัญชี คณะวิทยาการจัดการร่วมกับนักศึกษาวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางได้ร่วมทำกิจกรรมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์
เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ อาคารวิทยาการจัดการ(ตึก36) มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

1 2
Scroll Up