LIT Admin

รับน้องสร้างสรรค์สานสัมพันธ์ช่อราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2562 LIT New Gen2

รับน้องสร้างสรรค์สานสัมพันธ์ช่อราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2562 LIT NeGen2 คนรุ่นใหม่ หัวใจไร้ยาเสพติดและกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ผูกข้อมือรับขวัญช่อราชพฤกษ์ ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2562

บัณฑิตพรีเมี่ยม เข้าร่วมอบรมการเตรียมความพร้อมสู่ประสบการณ์

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นักศึกษา บัณฑิตพรีเมี่ยม เข้าร่วมอบรมการเตรียมความพร้อมสู่ประสบการณ์ หลักสูตรมาตรฐานพนักงานร้าน ณ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ลำปาง

รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าฝึกอบรม มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 6 ภาษาจีน-อังกฤษ

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าฝึกอบรม!! มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 6 (ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน)

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา2562 สายสัมพันธ์ช่อราชพฤกษ์ ครั้งที่ 16

กำหนดการจัดอบรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562“บัณฑิตพรีเมี่ยม วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง รุ่นที่ 1”27 พฤษภาคม 2562ณ สถาบันศูนย์การศึกษาปัญญาภิวัฒน์ลำปาง

1 3 4 5 6 7 20
Scroll Up