LIT Admin

นักศึกษาหลักสูตรการบัญชีดูงานกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผักตบชวาของกลุ่มหัตถกรรม จ.พะเยา

📒 หลักสูตรการบัญชี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง LIT นำนักศึกษาดูงานกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผักตบชวาของกลุ่มหัตถกรรมผักตบชวา ชวาวาด บ้านสันป่าม่วง จังหวัดพะเยา 🏭 เพื่อเป็นการบูรณาการกิจกรรมนักศึกษากับการเรียนการสอน คือ

รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE Teen Dancercise Lampang championship 2562

นักศึกษาวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ชื่อทีมบ้านเต้น ได้รางวัลชนะเสิศจากการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE Teen Dancercise Lampang Championship 2562 รุ่น Teenage รอบจังหวัดลำปาง เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562

โครงการสัมมนาการฝึกงานและศึกษาต่อต่างประเทศ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ #จัดโครงการสัมมนาการฝึกงานและศึกษาต่อต่างประเทศ Seminar on “Internship and study abroad ”

การประชุมเตรียมความพร้อมรับการพิจารณารับรองวิทยฐานะ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ผศ.ดร.จักรพันธ์ พรนิมิตร อธิการบดีวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง (LIT) และคณะผู้บริหารวิทยาลัย ประชุมคณาจารย์

1 2 3 4 5 20
Scroll Up