LIT Admin

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวา มหาราช 2557

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ร่วมกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดลำปาง แสดงความจงรักภักดี จุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา มหาราช เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ สวนสาธารณะเขลางค์

นักศึกษา LIT เข้าร่วมนิทรรศการหลวงพ่อเกษม เขมโก

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง นำโดย อาจารย์อนุกูล ศิริพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นำคณะอาจารย์และนักศึกษาร่วมจัดนิทรรศการหลวงพ่อเกษม เขมโก “งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก” เป็นงานประเพณีประจำทุกปี ซึ่งตรงกับวันเกิดของหลวงพ่อเกษม เขมโก คือ วันที่ 28 พ.ย. สำหรับปีนี้ซึ่งครบอายุ ๑๐๓ ปี และได้ร่วมจัดทำโรงทานเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2557 ณ สถานปฏิบัติธรรม หลวงพ่อเกษม เขมโก อ.เมือง จ.ลำปาง

LIT จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2557 โดยการนำของ อาจารย์อนุกูล ศิริพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง นำตัวแทนนักศึกษาร่วมกิจกรรมฟังเทศน์ด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยพระวิสุทธิธรรมพิลาส เจ้าอาวาสวัดศรีปงชัย และจากนั้นได้นำตัวแทนนักศึกษาร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ทำความสะอาดโบราณวัตถุ ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา

ฮอร์โมนวัยร้อนรุ่ม ตอน จะรักหรือจะเซ็กส์

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมสัมมนา หัวข้อ “ฮอร์โมนวัยร้อนรุ่ม ตอน จะรักหรือจะเซ็กส์” วันศุกร์ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.นิมิตร จิวะสันติการ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุข จ.ลำปาง โดยมี วัยร้อนรุ่ม จากหลายสถาบัน ในจังหวัดลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

การอบรมอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 2

อ.ชัยวัฒน์ สมศรี คณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์จาก คณะบัญชี คณะศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี LIT เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 2 18-19 สิงหาคม 2555 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน รุ่นที่ 2 ณ ห้องรอยัลออคิดบอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

1 25 26 27 28
Scroll Up