LIT Admin

เปิดบ้านต้อนรับวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนา

คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนา จ.เชียงใหม่เข้าเยี่ยมชม คณะบริหารธุรกิจ LIT
28 สิงหาคม 2558

ประกวดสุนทรพจน์ เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่16

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยมีนางสาวปฏิมาภรณ์ สุภา และ นางสาวญาสุมินทร์ อินต๊ะ เป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่16 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ ในหัวข้อ “ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ช่วยพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน” เมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมโอฬาร มหาวิทยาลัยราภัฏลำปาง

จุดเทียนชัยถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี 2558

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหา มหาราชินี

กิจกรรมทำบุญฟังธรรมประเพณีเข้าพรรษา 2558

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางจัดกิจกรรมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำบุญหล่อเทียนพรรษา ตักบาตรพระ ๑๐๘

1 23 24 25 26 27 28
Scroll Up