LIT Admin

LIT จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2557 โดยการนำของ อาจารย์อนุกูล ศิริพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง นำตัวแทนนักศึกษาร่วมกิจกรรมฟังเทศน์ด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยพระวิสุทธิธรรมพิลาส เจ้าอาวาสวัดศรีปงชัย และจากนั้นได้นำตัวแทนนักศึกษาร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ทำความสะอาดโบราณวัตถุ ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา

ฮอร์โมนวัยร้อนรุ่ม ตอน จะรักหรือจะเซ็กส์

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมสัมมนา หัวข้อ “ฮอร์โมนวัยร้อนรุ่ม ตอน จะรักหรือจะเซ็กส์” วันศุกร์ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.นิมิตร จิวะสันติการ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุข จ.ลำปาง โดยมี วัยร้อนรุ่ม จากหลายสถาบัน ในจังหวัดลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

การอบรมอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 2

อ.ชัยวัฒน์ สมศรี คณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์จาก คณะบัญชี คณะศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี LIT เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 2 18-19 สิงหาคม 2555 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน รุ่นที่ 2 ณ ห้องรอยัลออคิดบอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

ร่วมถวายพระพรแด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 2555

ร่วมถวายพระพรแด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2555 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมทั้งจังหวัดลำปาง

1 18 19 20
Scroll Up