LIT Admin

คณะอาจารย์และนักศึกษาร่วมกิจกรรม “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6”

คณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง LIT ร่วมกันบริจาคโลหิตภายใต้กิจกรรม “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6” 👏

นักศึกษาหลักสูตรการบัญชีดูงานกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผักตบชวาของกลุ่มหัตถกรรม จ.พะเยา

📒 หลักสูตรการบัญชี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง LIT นำนักศึกษาดูงานกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผักตบชวาของกลุ่มหัตถกรรมผักตบชวา ชวาวาด บ้านสันป่าม่วง จังหวัดพะเยา 🏭 เพื่อเป็นการบูรณาการกิจกรรมนักศึกษากับการเรียนการสอน คือ

1 2 3 4 20
Scroll Up