LIT Admin

เปิดอบรม “การวิเคราะห์งบการเงิน และใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ต่อธุรกิจภาคบริการ”

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางเปิดรับสมัครอบรมภายใต้หัวข้อ
“การวิเคราะห์งบการเงินและใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ต่อธุรกิจภาคบริการ”

เปิดบ้านต้อนรับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีสิบสองปันนา

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ พรนิมิตร อธิการบดี ได้ต้อนรับคณะอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีสิบสองปันนา
มาเยี่ยมชมวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ศูนย์กรุงเทพ และพบกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนพร้อมทั้งพบผู้บริหาร และคณาจารย์

1 2 3 4 14
Scroll Up