กำหนดการสมัครเรียน

กำหนดการสมัครเรียน

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สามารถสมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง หรือ สมัครผ่านแบบฟอร์มสำรองการสมัครเรียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร

สมัครเข้าเป็นนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

  • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563

  • สมัครเรียนได้ทุกวันทำการ (ยกเว้นวันเสาร์) เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

สมัครเข้าเป็นนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

  • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2563

  • สมัครเรียนได้ทุกวันทำการ (ยกเว้นวันเสาร์) เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

  • รับสมัครเฉพาะนักศึกษารอบพิเศษ

Scroll Up