คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

- สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
       เอกงานเทคโนโลยีไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
       เอกงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
       เอกงานเทคโลยีการผลิต
       เอกงานเทคโนโลยียานยนต์

คณาจารย์พร้อม

Engineer Column2 LIT

อุปกรณ์ทันสมัย

LIT Engineering (4)

ปฏิบัติงานจริง

ร่วมกับบริษัทชั้นนำ

มีงานทำทุกคน

บทความคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

พาไปดูงานวิศวคืออะไร แล้วต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

ดูเหมือนว่างานวิศวะจะเป็นหนึ่งในงานในฝันของหลาย ๆ คน บางคนมองหางานนี้เพราะต้องการงานที่มีความท้าทาย ทั้งในด้านการแก้ปัญหา และในด้านการปฏิบัติการ แต่คุณสมบัติเหล่านี้เพียงพอแล้วหรือไม่ที่จะทำให้เราได้งานวิศวกร เพราะงานวิศวะมีหลากหลายสาขา การเลือกงานให้เหมาะกับเราจึงมีความจำเป็นอย่างมาก…

รู้ไหมว่าธุรกิจอะไรคืออุตสาหกรรมที่สำคัญในจังหวัดลำปาง

แต่เดิมประชากรจังหวัดลำปางก็ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเช่นเดียวกับประชากรส่วนใหญ่ของประเทศโดยส่วนมากปลูกข้าว ทั้งข้าวนาปีและนาปลัง เพราะมีน้ำอุดมสมบูรณ์ตลอดปี สภาพการดำเนินชีวิตของชาวลำปางเกิด การเปลี่ยนแปลงขึ้น เมื่อมีการสร้างทางรถไฟจากรุงเทพฯ มายังหัวเมืองภาคเหนือ…

บทบาทโลกเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยในอนาคต

ในยุคปัจจุบันเด็กปฐมวัย ได้เจริญเติบโตขึ้นมาในโลกของเทคโนโลยี และได้มีการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในสถานศึกษาอย่างแพร่หลาย ทั้งในแง่ของการใช้เพื่อการจัดการข้อมูล และใช้ในการศึกษา และที่กล่าวถึงโดยทั่วไป เทคโนโลยีที่นำมาใช้กับเด็กปฐมวัยมากที่สุดในปัจจุบันคือ แท็บเล็ต วันนี้ Edtech creation…

กิจกรรมทั้งหมดของคณะ