การอบรมคณาจารย์เครือข่ายบัณฑิตพรีเมี่ยม ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตร CP All Business Learning &Innovation

🏢 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง( LIT. )

อาจารย์จากวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ อ.ดาวเดือน โลหิตปุระ และ Aj.Janak Pandey 👫

👍🏻 ได้เข้าร่วมการอบรมคณาจารย์เครือข่ายบัณฑิตพรีเมี่ยม ประจำปีการศึกษา 2563

หลักสูตร CP All Business Learning &Innovation

⏱ วันที่ 16-18 ธันวาคม 2563 โรงแรมนนทบุรี พาเลซ กรุงเทพฯ ❤️

#Tel: 054 811 1603
#Fanpage: วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

#สมัครเรียนปริญญาตรี #LIT
#วันแรกที่เรียนคือวันแรกที่มีงานทำ

ติดตามรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

Scroll Up