ปฏิทินการเรียนและการฝึกงานนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

 

ปฏิทินการเรียนและการฝึกงานนักศึกษา ปีการ­­­­­ศึกษา 2563

วันพุธ ที่  24  มิถุนายน  2563
- นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน เข้าหอพัก
- ซื้อชุดแต่งกาย/เสื้อกิจกรรม วิทยาลัยฯ ณ ห้องการเงิน

รายงานตัวและปฐมนิเทศ วันที่ 25-26 มิถุนายน 2563

วันพฤหัสบดี ที่  25  มิถุนายน  2563

08.00 – 09.00 น.
- นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษา
- ลงทะเบียน ถ่ายรูปติดบัตรนักศึกษา

09.00 - 12.00 น.
- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 63
- อธิการบดีกล่าวต้อนรับ และให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่
- แนะนำผู้บริหาร คณาจารย์
- แนะนำสโมสรนักศึกษา และเสวนาการใช้ชีวิตในการเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ร้าน 7-11 จากตัวแทนรุ่นพี่

12.00 - 13.00 น.
- พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 16.00 น.
- กิจกรรมสานสัมพันธ์ รุ่นพี่/รุ่นน้อง LIT จำนวน 10 ฐาน

วันศุกร์ ที่  26  มิถุนายน   2563

09.00 - 12.00 น.
- กิจกรรม Freshy’63 จำนวน 10 กลุ่ม

12.00 - 13.00 น.
- พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 15.00 น.
- ประกวด ดาว-เดือน Freshy’63 LIT กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

16.00 น.
- พิธีบายศรีสู่ขวัญ

หมายเหตุ : นักศึกษาต้องเตรียมเงินสำหรับค่าเครื่องแต่งกาย และเสื้อกิจกรรม

 

#Tel: 054 811 1603
#Fanpage: วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

#สมัครเรียนปริญญาตรี #LIT
#วันแรกที่เรียนคือวันแรกที่มีงานทำ

ติดตามรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

Scroll Up