การนำงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพื่อพัฒนาจังหวัดลำปาง

🏢 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง( LIT. )

ได้ส่งคณาจารย์ 3 ท่าน … ❤️

1️⃣อาจารย์จินตนา จันเรือน ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
2️⃣อาจารย์หัสยา วงค์วัน หัวหน้าสาขาวิชาพื้นฐาน
3️⃣อาจารย์ดาวเดือน โลหิตปุระ
👉🏻 ทั้ง3 ท่านได้เข้าร่วมการประชุม เรื่อง “ การนำงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพื่อพัฒนาจังหวัดลำปาง ” 🎉
โดยศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ 👨🏻‍🎓รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

ในศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง 🥰

#Tel: 054 811 1603
#Fanpage: วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

#สมัครเรียนปริญญาตรี #LIT
#วันแรกที่เรียนคือวันแรกที่มีงานทำ

ติดตามรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

Scroll Up