นักศึกษาหลักสูตรการบัญชีดูงานกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผักตบชวาของกลุ่มหัตถกรรม จ.พะเยา

📒 หลักสูตรการบัญชี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง LIT นำนักศึกษาดูงานกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผักตบชวาของกลุ่มหัตถกรรมผักตบชวา ชวาวาด บ้านสันป่าม่วง จังหวัดพะเยา 🏭 เพื่อเป็นการบูรณาการกิจกรรมนักศึกษากับการเรียนการสอน คือ

1.นักศึกษานำไปใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงในรายวิชาการควบคุมและตรวจสอบภายใน

2.เป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นการบูรณาการงานวิจัยกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาการบัญชี

กิจกรรมดี ๆ แบบนี้ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562

#เรียนรู้ควบคู่ปฎิบัติงานจริง #LIT
#เรียนที่อินเตอร์เทคลำปาง

ติดตามรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

Scroll Up