โครงการแลกเปลี่ยนและฝึกประสบการณ์ด้านวิศวกรรมศาสตร์

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการและเทคโนโลยี 📹 ต้อนรับนักศึกษาจาก Victoria University College สาธารณรัฐเมียนมาร์ 👨‍🔧 👨‍💼 เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนและฝึกประสบการณ์ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2562 👏 😁

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการและเทคโนโลยี 📹 ต้อนรับนักศึกษาจาก Victoria University College สาธารณรัฐเมียนมาร์ 👨‍🔧 👨‍💼 เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนและฝึกประสบการณ์ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2562 👏

ติดตามรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

Scroll Up