กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
ประจำปีการศึกษา 2562 วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม Auditorium ( 8201)

Scroll Up