รับน้องสร้างสรรค์สานสัมพันธ์ช่อราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2562 LIT New Gen2

รับน้องสร้างสรรค์สานสัมพันธ์ช่อราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2562 LIT NeGen2 คนรุ่นใหม่ หัวใจไร้ยาเสพติดและกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ผูกข้อมือรับขวัญช่อราชพฤกษ์ ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2562

Scroll Up