บัณฑิตพรีเมี่ยม เข้าร่วมอบรมการเตรียมความพร้อมสู่ประสบการณ์

บัณฑิตพรีเมี่ยม

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นักศึกษา บัณฑิตพรีเมี่ยม เข้าร่วมอบรมการเตรียมความพร้อมสู่ประสบการณ์ หลักสูตรมาตรฐานพนักงานร้าน ณ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ลำปาง

Scroll Up