ศึกษาดูงานและเข้าอบรม “ท้าทาย นักการตลาดยุคใหม่ กับตลาดจริง สินค้าจริง นำเสนอลูกค้าจริง”


วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ได้นำนักศึกษาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สาขาบัญชี และสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศึกษาดูงานและเข้าอบรม "ท้าทาย นักการตลาดยุคใหม่ กับตลาดจริง สินค้าจริง นำเสนอลูกค้าจริง" ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ณ Central Festival เชียงใหม่

#วันแรกที่เรียนคือวันแรกที่มีงานทำ #LIT
🌎 https://lit.ac.th

ติดตามรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

Scroll Up