คณะอาจารย์และนักศึกษาร่วมกิจกรรม “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6”

คณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง LIT ร่วมกันบริจาคโลหิตภายใต้กิจกรรม “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6” 👏

🏵 ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อสังคม เป็นความร่วมมือระหว่างกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สถานศึกษา เหล่ากาชาดจังหวัด โรงพยาบาลลำปาง ในวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 📒📹

#สมัครเรียนปริญญาตรี #LIT
#วันแรกที่เรียนคือวันแรกที่มีงานทำ

ติดตามรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

Scroll Up