นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ “How to have self-confidence in speaking English”

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง อาจารย์และนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 32 คน เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ “How to have self-confidence in speaking English” (พูดอังกฤษอย่างไรให้มีความมั่นใจ) โดย Teacher Gregory Raymond (Teacher Greg)

กิจกรรมดี ๆ นี้จัดขึ้นในวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษ์า มทร.ล้านนาลำปาง

📝 #เรียนอินเตอร์เทคลำปาง #LIT
🌐 https://lit.ac.th

ติดตามรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

Scroll Up