วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

📹 คณะผู้บริหารและคณาจารย์ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ให้การต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับสถาบัน ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง👏

ติดตามรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

Scroll Up