โครงการสัมมนาการฝึกงานและศึกษาต่อต่างประเทศ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ #จัดโครงการสัมมนาการฝึกงานและศึกษาต่อต่างประเทศ Seminar on “Internship and study abroad ” ซึ่งสาขาฯได้รับเกียรติจากวิทยากร OEC Global Education มาร่วมจัดโครงการฯ ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562
📒 ถือเป็นโครงการที่ได้รับความสนใจจากนักศึกษาและบุคคลทั่วไป มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 27 คน ณ ห้องประชุม 8102 ณ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

ติดตามรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

Scroll Up