ขอเชิญมหาบัณฑิตและบัณฑิตทุกท่านเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิต


ขอเชิญมหาบัณฑิตและบัณฑิตทุกท่านเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุม ดร.นิมิตร จิวะสันติการ
โดยประธานในพิธี ดร.สุชาติ เมืองแก้ว
นายกสภาวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

กำหนดการจัดซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตในระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2562 ณ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
มหาบัณฑิตและบัณฑิตทุกท่านขึ้นทะเบียนบัณฑิตและดูรายละเอียด ได้ที่ http://data.lit.ac.th/graduate/

Scroll Up