การประชุมเตรียมความพร้อมรับการพิจารณารับรองวิทยฐานะ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

เตรียมความพร้อมรับการพิจารณารับรองวิทยฐานะ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

📹 วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ดร.กรวิก พรนิมิตร อธิการบดีวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง (LIT) และคณะผู้บริหารวิทยาลัย ประชุมคณาจารย์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการพิจารณารับรองวิทยฐานะ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ณ ห้องประชุม ECR 👏

ติดตามรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

Scroll Up