การประชุมโครงการความร่วมมือจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตพรีเมี่ยม

                

 

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ พรนิมิตร อธิการบดี และคณะผู้บริหารวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางร่วมต้อนรับ
คณะผู้บริหารจาก จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ในการประชุมโครงการความร่วมมือจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตพรีเมี่ยมระหว่างผู้บริหารจากบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ กับผู้บริหารวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ณ ห้องประชุม ECR, วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

Scroll Up