ประชาสัมพันธ์กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิต 2561

ขอเชิญบัณฑิตทุกท่านเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2560

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุม ดร.นิมิตร จิวะสันติการ
โดยประธานในพิธี ดร.สุชาติ เมืองแก้ว
นายกสภาวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

กำหนดการจัดซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตในระหว่างวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์พิธีประสาทปริญญาบัตร

comments

Scroll Up