ลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ พรนิมิตร อธิการบดี และคณะผู้บริหารวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก Zhongshan Polytecnic, สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมทั้งได้ลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ ห้องประชุม ECR, วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

Scroll Up