ประชาสัมพันธ์งานทำบุญสถานศึกษา เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลลำปาง ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี โดย ดร.นิมิตร จิวะสันติการ อธิการบดีผู้ก่อตั้ง คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ทำบุญปีใหม่ ต้อนรับปี พ.ศ.2561 ขออำนาจคุณพระรัตนตรัย ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ทุกๆท่าน ตลอดจนครอบครัวของท่าน มีความสุข ความเจริญ ตลอดปี พ.ศ.2561 และตลอดไป

comments

Scroll Up