ยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Victoria University College, Myanmar

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางและLCCT ยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Victoria University College, Myanmar สาขาวิศวกรรมโยธา จำนวน 31 คน เพื่อเรียนรู้ทักษะด้านวิศกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 4 - 14 พฤศจิกายน 2561

Scroll Up